EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Archeologische data deponeer je voortaan in het nieuwe Data Station Archaeology. 

Sinds 23 juni is het Data Station Archaeology dé centrale plek voor het opslaan, vinden, delen en publiceren van archeologische data. 
Alle archeologische datasets zijn uit EASY naar dit Data Station overgezet.Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Historisch Leiden in kaart: Kohier van de tiende penning, 1543

Cite as:

Steensel, Dr A van (University of Groningen) (): Historisch Leiden in kaart: Kohier van de tiende penning, 1543. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-22f-vpwv

2019-12-01 Steensel, Dr A van (University of Groningen) 10.17026/dans-22f-vpwv

In 1543 werd voor het eerst een nieuwe belasting geheven door de Staten van Holland. De grondslag hiervan was het bezit van onroerende goederen en inkomsten uit renten, waarover een tiende penning (10 procent) belasting afgedragen moest worden. Ten behoeve van de belasting werd in Leiden de jaarlijkse (getaxeerde) huurwaarden van het onroerend goed opgegeven en door het stadsbestuur vastgesteld. Het register is gedateerd op 14 augustus 1544 en heeft betrekking op de stad Leiden en de stadsvrijdom buiten de Rijnsburgerpoort.

Relations