EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Roze Vragenlijst 2011 - RV2011 v1

Cite as:

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) (): Roze Vragenlijst 2011 - RV2011 v1. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xrx-75uk

2011 Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 10.17026/dans-xrx-75uk

In 2010 is een grootschalige enquête gehouden onder homoseksuele vrouwen en mannen in het kader van het onderzoek naar acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Het SCP voerde voor de coördinerend minister voor het lesbisch- en homo-emancipatiebeleid dit onderzoek uit. In de enquête is onder meer uitgebreid ingegaan op negatieve ervaringen en reacties die te maken hebben met de seksuele voorkeur. De steekproef voor de enquête in 2010 was via online en offline werving.
In 2011 zijn een aantal vragen uit de RV-enquête gesteld aan een selectie respondenten afkomstig uit een aselecte steekproef samengesteld panel. Doel van deze exercitie is om zicht te hebben op de mate waarin de gegevens van de Roze Vragenlijst - die met zelfaanmelding werkte - afwijken van de totale populatie.

Maart 2019 is in het kader van de AVG een aangepaste versie van het databestand bij DANS gedeponeerd. Variabelen met identificerende gegevens zijn ingedikt of verwijderd. Informatie over de aanpassing van de identificerende gegevens is te vinden bij de documentatie die geleverd is bij het databestand. RV2011 v1 vervangt daarmee de dataset RV2011.

Relations
replaces