EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

In de sporen van Modderman

Cite as:

Wijk, drs I.M. van (Archeologisch Onderzoek Leiden BV) (): In de sporen van Modderman. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zjp-hwy4

2019-03-08 Wijk, drs I.M. van (Archeologisch Onderzoek Leiden BV) 10.17026/dans-zjp-hwy4

In het kader van de subsidieaanvraag voor de regeling "Kleine Data Projecten" is het project "In de sporen van Modderman" uitgevoerd. Het project behelsde het vectoriseren van de originele analoge opgravingstekeningen afkomstig van een grootschalige opgraving naar nederzettingsresten daterend tot de periode van de Lineaire Bandkeramiek (5250-4900 v. Chr.) onder toenmalige leiding van professor Modderman. Deze 3 ha grote opgraving, die in 1953-1954 te Sittard-Stadswegske werd uitgevoerd heeft de basis gelegd voor de huidig bandkeramische aardewerk- en huistypologie├źn. Deze typologie├źn zijn echter in de jaren '70 opgesteld nadat de opgraving al was uitgewerkt en gepubliceerd. Met het vectoriseren van de opgravingstekeningen zijn de vondst- en spoorgegevens ruimtelijk met elkaar te vergelijken en te analyseren. Door het gebruik van moderne GIS- en databasetechnieken in combinatie met fijnere analysemethoden kan de opgraving van Sittard-Stadswegske zich meten met recenter bandkeramisch onderzoek in de regio. Het vectoriseren van de opgravingstekeningen en het koppelen van de vondstgegevens aan deze nieuwe tekeningen was de eerste belangrijke stap in het ontsluiten van deze dataset. Hierbij is wederom duidelijk geworden hoe groot de inspanning en accuratesse destijds is geweest van de toenmalige opgravers. Het project heeft eveneens het nut aangetoond van duurzame archivering van de oorspronkelijke opgravingsgegevens. Hierdoor is het mogelijk om een geheel nieuwe analyse van de opgraving uit te voeren.

Relations
has part