EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

 

Can we ask you a few questions about EASY? More information.

 

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2014 - COB2014

Cite as:

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) (): Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2014 - COB2014. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-28x-ywh3

2014 Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 10.17026/dans-28x-ywh3

Met het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) brengt het SCP de mening van burgers in kaart. Het SCP onderzoekt waarover burgers zich zorgen maken, wat ze belangrijk vinden, hoe het met hen gaat, en met de maatschappij en de politiek. Daarnaast is er aandacht voor de achtergronden van die opinies. Terugkerende onderwerpen zijn: tevredenheid, verwachtingen over de economie, institutioneel vertrouwen, prioriteiten van burgers
Sinds 2008 wordt er voor COB elk kwartaal een grootschalige enquête gehouden onder 1000 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Ieder kwartaal komen een aantal extra onderwerpen aan bod. Het COB is uitgevoerd door MarketResponse Nederland BV.

Burgerperspectieven 2014|4: opvattingen over decentralisaties en vrijheid van meningsuiting
Burgerperspectieven 2014|3: visies op Nederland en de toekomst en essay ‘Van stemming naar bestemming’
Burgerperspectieven 2014|2: (fysieke) risico’s en verantwoordelijkheden
Burgerperspectieven 2014|1: stemming over Europa en de Haagse politiek

Relations