EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

 

Can we ask you a few questions about EASY? More information.

 

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2016 - COB2016

Cite as:

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) (): Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2016 - COB2016. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-2xr-3pa7

2016 Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 10.17026/dans-2xr-3pa7

Met het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) brengt het SCP de mening van burgers in kaart. Het SCP onderzoekt waarover burgers zich zorgen maken, wat ze belangrijk vinden, hoe het met hen gaat, en met de maatschappij en de politiek. Daarnaast is er aandacht voor de achtergronden van die opinies. Terugkerende onderwerpen zijn: tevredenheid, verwachtingen over de economie, institutioneel vertrouwen, prioriteiten van burgers
Sinds 2008 wordt er voor COB elk kwartaal een grootschalige enquête gehouden onder 1000 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Ieder kwartaal komen een aantal extra onderwerpen aan bod. Het COB is uitgevoerd door SAMR Smart Agent Market Response.

Burgerperspectieven 2016|4: energietransitie en electorale diversiteit
Burgerperspectieven 2016|3: politiek vertrouwen & verantwoordelijkheden en kerkelijkheid & godsdienst
Burgerperspectieven 2016|2: vluchtelingen en pessimisme en optimisme over Nederland
Burgerperspectieven 2016|1: decentralisaties en referenda

Relations