EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Inventariserend veldonderzoek Proefsleuven Windpark Goyerbrug. Laagland Archeologie Rapport 106

Cite as:

Oude Rengerink, J.A.M. (Laagland Archeologie) (): Inventariserend veldonderzoek Proefsleuven Windpark Goyerbrug. Laagland Archeologie Rapport 106. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-2b3-76s5

2018-10-29 Oude Rengerink, J.A.M. (Laagland Archeologie) 10.17026/dans-2b3-76s5

Laagland Archeologie heeft op 28 augustus 2017 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locaties van twee geplande windmolens (locaties B en C) in het windpark Goyerbrug nabij Houten. Het proefsleuvenonderzoek had tot doel om binnen de zone van de funderingen van de mastvoeten vast te stellen of er een archeologische vindplaats aanwezig is en, bij het aantreffen ervan, deze te waarderen.

Van de beide onderzochte locaties kan bij locatie B een vindplaats worden vastgesteld. Hoewel er geen sporen in de vorm van paalkuilen van een huis of andere structuren zijn aangetroffen is er wel een cultuurlaag met archeologische resten aanwezig. Dit duidt in ieder geval op een huisplaats ter plaatse van de locatie. Voor wat betreft de datering kan de vindplaats op basis van het aangetroffen aardewerk waarschijnlijk in de vroege ijzertijd worden gedateerd. Op basis van de afwezigheid van sporen als paalkuilen of wandgreppels wordt er ter plaatse van de locatie geen huis of een ander gebouw verwacht, dit zal echter wel in de directe nabijheid liggen.

Op basis van de KNA-waarderingscriteria is de vindplaats als niet behoudenswaardig beschouwd. Omdat er binnen de onderzochte locatie geen aanwijzingen voor een huis zijn aangetroffen zal verder onderzoek weinig archeologische meerwaarde bieden. Laagland Archeologie adviseert daarom om op de locatie B en C geen verder onderzoek te laten uitvoeren.Windpark Goyerbrug

Inventariserend veldonderzoek - Proefsleuven

Laagland Archeologie Rapport 106

foto

Een project van Laagland Archeologie

logo