EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Jan Huygen van Linschoten: Voyagie, ofte Schip-vaert, van Ian Hvyghen van Linschoten, van by Noorden om langes Noorvvegen de Noortcaep, etc. (1601)

Cite as:

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof. Dr. N van der (): Jan Huygen van Linschoten: Voyagie, ofte Schip-vaert, van Ian Hvyghen van Linschoten, van by Noorden om langes Noorvvegen de Noortcaep, etc. (1601). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xrz-zsw3

2018 Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof. Dr. N van der 10.17026/dans-xrz-zsw3

Jan Huygen van Linschoten: Voyagie, ofte Schip-vaert, van Ian Hvyghen van Linschoten, van by Noorden om langes Noorvvegen de Noortcaep, Laplant, Vinlant, Ruslandt, de VVitte Zee, de Custen van Candenoes, Svvetenoes, Pitzora, &c. door de Strate ofte Engte van Nassau tot voorby de Revier Oby. VVaer inne seer distinctelicken Verbaels-ghewijse beschreven ende aenghewesen wordt, alle t’ghene dat hem op de selve Reyse van dach tot dach bejeghent en voorghecomen is. Met de afbeeldtsels van alle de Custen, Hoecken, Landen, Opdoeningen, Streckinghen, Coursen, Mijlen, ende d’ander merckelicke dingen meer: Gelijc als hy’t alles selfs sichtelicken ende waerachtelicken nae’t leven uytgevvorpen ende gheannoteert heeft, &c. Anno 1594. ende 1595. Ghedruckt tot Franeker, By GERARD KETEL. 1601

Relations

image
Titelblad
 
image