EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

[Ary Jansz. de Wit?]: Egt Verhaal der wonderbaare bewaaring Gods, van de manschappen, gevaaren met het schip De Eendragt, etc. (1783)

Cite as:

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©); Sijs, Prof Dr N van der (): [Ary Jansz. de Wit?]: Egt Verhaal der wonderbaare bewaaring Gods, van de manschappen, gevaaren met het schip De Eendragt, etc. (1783). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-2xj-hqnm

2018 Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©); Sijs, Prof Dr N van der 10.17026/dans-2xj-hqnm

Egt Verhaal der wonderbaare bewaaring Gods, van de manschappen, gevaaren met het schip De Eendragt, gevoerd geweest by stuurman Cornelis Struys; ter Yslandsche vischvangst van Vlaardingen vertrokken den 23 april 1782. Behelzende: Derzelver menigvuldige Rampen, Wederwaardigheden, Schipbreuk en Doodsgevaar. – Overwinteren in Ysland. – Levenswyze geduurende de strenge koude. – Behandeling der bewooners, en gelukkige redding en terugkomst in het Vaderland, in de maand September 1783. Te Vlaardingen, By K: Nykerk, 1783. En verder te bekomen: Te Rotterdam, by J. Krap; Amst. H. Keyzer; ’s Hage van Drecht; Leiden Honkoop; Dordt Streccius; Schiedam Poolman; Maassluis van der Burg; en voorts alomme.

Relations

image
Titelblad
 
image