EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Minder gezichtspunten, betere sturing? Over de gevolgen van de beperking van het aantal gezichtspunten op juridische oordeelsvorming

Cite as:

Knigge, mr. dr. M.W. (Leiden University) (): Minder gezichtspunten, betere sturing? Over de gevolgen van de beperking van het aantal gezichtspunten op juridische oordeelsvorming. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-x86-vkv8

2018-09-10 Knigge, mr. dr. M.W. (Leiden University) 10.17026/dans-x86-vkv8

Het burgerlijk recht kent vele gezichtspuntencatalogi, dat wil zeggen opsommingen van factoren aan de hand waarvan een bepaalde juridische vraag dient te worden beantwoord. Er is echter ook kritiek op het gebruik van gezichtspuntencatalogi. Dergelijke catalogi zouden weinig sturing bieden en tot weinig voorspelbare beslissingen leiden. In dit onderzoek keken wij of de sturing van gezichtspuntencatalogi kan worden vergroot door het aantal gezichtspunten in een gezichtspuntencatalogus te beperken. Daartoe ontwikkelden wij een experiment waarbij deelnemers een casus moesten oplossen aan de hand van een ruime dan wel een beperkte gezichtspuntencatalogus. Onze hypotheses bleken niet te kunnen worden bevestigd. Het werken met beperktere gezichtspuntencatalogi lijkt daarmee niet een geschikte methode om het probleem aan te pakken dat gezichtspuntencatalogi weinig sturing zouden bieden.