EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

Close Search help

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

Cite as:

KNAW; NFU; NWO; TO2-federatie; Vereniging Hogescholen; VSNU (): Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-2cj-nvwu

2018-09-30 KNAW; NFU; NWO; TO2-federatie; Vereniging Hogescholen; VSNU 10.17026/dans-2cj-nvwu

Voor het goed functioneren van wetenschap is wetenschappelijke integriteit van essentieel belang. Dit geldt voor alle disciplines. Wetenschappelijk onderzoek ontleent zijn status immers aan het feit dat het gaat om een normatief gereguleerd proces, waarbij die normativiteit deels methodologisch en deels ethisch van aard is en gearticuleerd kan worden in een aantal leidende principes: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid.

Het is van groot belang dat de principes van goede en integere wetenschapsbeoefening en de daaruit voortvloeiende normen voor goede onderzoekspraktijken helder geformuleerd zijn en breed onderwezen, gekend en toegepast worden. Deze gedragscode is daarop gericht en vervult een drieledige rol:

(i) Aan onderzoekers, onderzoekers in opleiding en studenten biedt hij een educatief en normatief kader (hoofdstukken 2 en 3) dat zij geacht worden te internaliseren en leidend te laten zijn bij hun onderzoeksactiviteiten.
(ii) Aan instellingsbesturen en commissies voor wetenschappelijke integriteit levert de code een toetsingskader bij de beoordeling van vermeende schendingen van de wetenschappelijke integriteit (hoofdstukken 3 en 5).
(iii) Voor de instellingen formuleert deze code bovendien een aantal zorgplichten (hoofdstuk 4).