EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Hans Egede Saabye: Fragmenten uit een dagboek, gehouden in Groenland, in de jaren 1770-1778 (1818)

Cite as:

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof dr N van der (): Hans Egede Saabye: Fragmenten uit een dagboek, gehouden in Groenland, in de jaren 1770-1778 (1818). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-23u-7vby

2018 Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof dr N van der 10.17026/dans-23u-7vby

Fragmenten uit een dagboek, gehouden in Groenland, in de jaren 1770-1778, door Hans Egede Saabije, weleer geordend Zendeling in de Distrikten Claushavn en Christianshaab, thans Predikant te Udbije in het Stift Fühnen. Uit het Deensch in het Hoogduitsch vertaald door G. Fries, weleer Koninklijk Deensch Kapitein, en verrijkt met eene voorrede des Hoogduitschen vertalers, bevattende eenige berigten nopens de levenswijze der Groenlanders, het zendelingschap in Groenland, benevens andere daarmede verknochte onderwerpen, en eene kaart van Groenland. Volgens de Hoogduitsche vertaling in het Nederduitsch overgebragt. Te Groningen, bij Wybe Wouters. 1818.

Relations

image
 
 
image