EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Nette Afbeelding der Overstrooming buiten de Haarlemmer-Poort van Amsterdam ... [1775]

Cite as:

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof. Dr. N. van der (): Nette Afbeelding der Overstrooming buiten de Haarlemmer-Poort van Amsterdam ... [1775]. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zex-bn4w

2018 Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof. Dr. N. van der 10.17026/dans-zex-bn4w

Nette Afbeelding der Overstrooming buiten de Haarlemmer-Poort van Amsterdam langs den Spaarendamschen Dyk, en der Waterlandsche Dorpen in ’t verschiet; zo als dezelve zig heeft voorgedaan by ’t hooghste Water des Morgens den 15den November deezes Jaars 1775. Te zien van het Bolwerk by den Steenen Beer. Met een bygevoegde Schets der Elenden op andere Plaatsen daardoor veroorzaakt. In kunstige Houtsnede vervaardigd door H. Numan. Nevens eene Dichtkundige Bespiegeling Van Gods Almagt en Goedheid Zo wegens de treurige Uitwerkselen van dien geweldigen Vloed voor Nederland in ’t algemeen, als de wonderdaadige Bewaaring van deeze Stad in ’t byzonder. Erve de Weduwe Jacobus van Egmont: Amsterdam, [1775].

Relations

image
 
 
image