EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

 

Can we ask you a few questions about EASY? More information.

 

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Bewoningssporen uit de Vroege IJzertijd en de Volle Middeleeuwen te Weert-Kampershoek Noord fase 5

Cite as:

Hiddink, Dr. H.A. (VUhbs archeologie) (): Bewoningssporen uit de Vroege IJzertijd en de Volle Middeleeuwen te Weert-Kampershoek Noord fase 5. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-22a-cv5w

2016-03 Hiddink, Dr. H.A. (VUhbs archeologie) 10.17026/dans-22a-cv5w

In het voorjaar van 2014 zijn enkele archeologische onderzoeken uitgevoerd op terrein 2013-e van het plangebied Weert-Kampershoek Noord, fase 2. Vanaf 2006 zijn verschillende proefsleuvenonderzoeken en opgravingen in het plangebied uitgevoerd. Deze onderzoeken hebben een groot aantal vindplaatsen opgeleverd uit het tijdvak Late Bronstijd-Volle Middeleeuwen. Op grond hiervan, en vanwege de resultaten van andere opgravingen in de micro-regio Weert-Nederweert, bestond de verwachting dat ook op terrein 2013-e archeologische vindplaatsen aanwezig zouden zijn. Het maakt net als eerder onderzochte terreinen deel uit van de oude akkercomplexen rond Weert. Deelgebied 2013-e ligt aan de noordwestzijde van Kampershoek Noord en wordt begrensd door de Rakerstraat, Heerweg en Nelenweg. De oppervlakte is 10.6 hectare.