EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

[Paschier de Fijne:] Een kleyn Monstertjen (1625)

Cite as:

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof Dr N van der (): [Paschier de Fijne:] Een kleyn Monstertjen (1625). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-zuq-r32t

2018 Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof Dr N van der 10.17026/dans-zuq-r32t

Een kleyn Monstertjen, Met een warachtich verhael, Uande mishandelinghe die den Remonstrantsche ghevangenen Predicanten geschiet is.
Psal. Cxxv. iij. 'Want der godloosen Scepter en sal niet blijven, over het Hoopken der Rechtvaerdighen, op dat de Rechtvaerdighe hare hant niet wt en steeken tot ongerechticheyt.' Ghedruckt int Iaer onses Heeren, 1625.

Relations

image
 
 
 
image