EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Hollandsche Nieuwe Tijdinghen, te weten, Hoemen in Hollandt de strenghe Placcaten, die teghen de Arminianen ghemaeckt zijn, soeckt in’t werck te stellen (1620)

Cite as:

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof Dr N van der (): Hollandsche Nieuwe Tijdinghen, te weten, Hoemen in Hollandt de strenghe Placcaten, die teghen de Arminianen ghemaeckt zijn, soeckt in’t werck te stellen (1620). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xju-h3db

2018 Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof Dr N van der 10.17026/dans-xju-h3db

Hollandsche Nieuwe Tijdinghen, te weten, Hoemen in Hollandt de strenghe Placcaten, die teghen de Arminianen ghemaeckt zijn, soeckt in’t werck te stellen, ende te executeren, met hun het Prediken te beletten ende de Predicanten te vanghen. Nv eerst Ghedruckt den xix. Mey 1620. T’Hantwerpen, By Abraham Verhoeuen, op de Lombaerde veste, inde gulde Sonne. 1620. Met Gratie en de Privilegie.

Relations

image
 
 
image