EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Verhael van den Oproer binnen Rotterdam in Hollant [1619]

Cite as:

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof Dr N van der (): Verhael van den Oproer binnen Rotterdam in Hollant [1619]. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-22x-gtu3

2018 Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof Dr N van der 10.17026/dans-22x-gtu3

Verhael van den Oproer binnen Rotterdam in Hollant, hoe dat de Arminianen zijn vergaert geweest om te Preken op de Visch-marckt Sondach lest leden den xxi. Iuly. Alwaer een lanck Hollants wijf, in plaetse van den Predicant haer verthoonden, ende de Salmen ophief diemen daer singhden. Waer ouer de Trommel werdt gheslaghen, ende allen de Soldaten in de Wapenen quamen op de Visch-marckt, ende bezetten de selue Marckt met acht Compagnien. Gheprint t’Hantwerpen, By Abraham Verhoeuen, op de Lombaerde Veste, inde gulde Sonne. [1619]

Relations

image
 
 
image