EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Verhael hoe dat in Hollant binnen de stadt van Leyden, de Arminianen zijn vergaert geweest in een Huys om te Preken (1619)

Cite as:

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof Dr N van der (): Verhael hoe dat in Hollant binnen de stadt van Leyden, de Arminianen zijn vergaert geweest in een Huys om te Preken (1619). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-x2j-xcfy

2018 Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof Dr N van der 10.17026/dans-x2j-xcfy

Verhael hoe dat in Hollant binnen de stadt van Leyden, de Arminianen zijn vergaert geweest in een Huys om te Preken, op den xxi. April 1619 Waer ouer de Gommaristen met het Grau zijn ghecomen, ende hebben de Predicatie verstoordt, het Huys berooft, ende geplundert, ende den Predicant is int water ghespronghen. Noch met het verhael vant Placcaet ghepubliceert binnen Rotterdam, teghen d’Arminiaenen, als volcht. Ende is eerst Ghedruckt tot Rotterdam, Voor Cornelis Maertensz, Anno 1619.

Relations

image
 
 
image