EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Een cort verhael, hoe ende in wat maniere die Gommarissen van Hollant, Hemel en eerde willen innemen met eenen slach (1619)

Cite as:

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof Dr N van der (): Een cort verhael, hoe ende in wat maniere die Gommarissen van Hollant, Hemel en eerde willen innemen met eenen slach (1619). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xxg-phb3

2018 Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof Dr N van der 10.17026/dans-xxg-phb3

Een cort verhael, hoe ende in wat maniere die Gommarissen van Hollant, Hemel en eerde willen innemen met eenen slach. Nae die Leere ende Proffessije van Plancius, soo sal Roomen en het gheheele Roomsche Rijck vergaen, en die Gommaristen sullen alleen blijuen staen. En nae die Leere van Calvinus die nv in die Synode beuesticht wort soo is Godt die oorsaeck van alle sonden die van den Duyuel ende die menschen ghedaen worden, soo dat Lucifer in den Hemel sal gaen soo hebbent sy bouen ende beneden: Ghesteldt in Rijme, ende Ghemaeckt door een Lieff-hebber. T’Hantwerpen, By Abraham Verhoeuen, op de Lombaerde Ueste, inde gulde Sonne 1619.

Relations

image
 
 
image