EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

Cort verhael uan al tghene binnen Utrecht gepasseert is (1618)

Cite as:

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof Dr N van der (): Cort verhael uan al tghene binnen Utrecht gepasseert is (1618). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-23b-sksj

2018 Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof Dr N van der 10.17026/dans-23b-sksj

Cort verhael Uan al tghene binnen Utrecht gepasseert is, zeder dat de E. H. M. Heeren Staten Generael met den Doorluchtigen Prince van Orangien daer gekomen zyn, soo in’t afdancken der Waert-ghelders, als in’t verstellen van nieuwe Vroetschappen, Publicatie, t’Inruymen vande Buer-kercke, voor de oude Ghereformeerde (die-men Contra-Remonstranten noemt,) als mede de eerste heerlijcke Predicatie die daer den sevensten Augusti inde Buer-kercke ghedaen is, alwaer over de vier duysent Menschen vergadert waren, oock selfs sijn Princelijcke Excellentie, Graef Ernst Casimier, veel Heeren, Edel-lieden, Collonels, Capiteynen, Luytenants, Vendrichs, ende ander Officieren, etc. t'Amsterdam, by Broer Jansz. Boecdrucker op de Nieuwe-zijds Kolc, 1618.

Relations

image
 
 
image