EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

VVaerachtich verhael van den Oploop, twist ende tweedracht geschiedt tot Amsterdam in Hollant (1617)

Cite as:

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof Dr N van der (): VVaerachtich verhael van den Oploop, twist ende tweedracht geschiedt tot Amsterdam in Hollant (1617). DANS. https://doi.org/10.17026/dans-26a-vcmz

2018 Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, Prof Dr N van der 10.17026/dans-26a-vcmz

VVaerachtich verhael van den Oploop, twist ende tweedracht geschiedt tot Amsterdam in Hollant, hoe datse daer nv tegen malcanderen opstaen, de oude Geusen teghen de nieuwe Geusen, ende hebben malcanderen verjaecht, de Caluinisten teghen de Armenianen, gheschiet den xix. Februarij 1617.
Noch hoe ende in vvat manieren de Oude Geusen den Predikant hebben gheslaghen van de Armenianen oft nieuvve Geusen, ende een Coopmans-huys berooft op de Singel naest den Dolphijn, daer de nieuvve Geusen meynden te comen Preken. Ende noch soo daer dry huysen op den seluen nacht zijn afgebrant tot Amsterdam, vvaer mede de stadt in Allarm vvas. T'hantwerpen, By Abraham Verhoeuen op de Lombaerde Veste inde gulde Sonne.

Relations

image
 
 
 
image